ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME GERRY WEBER KLANTENKAART

Deelname

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit de klantenkaartovereenkomst tussen GERRY WEBER RETAIL BV, Postbus 69199, 1060 CG Amsterdam, Nederland (hierna te noemen GERRY WEBER) en de eindgebruiker (hierna kaarthouder te noemen ). GERRY WEBER exploiteert de GERRY WEBER klantenkaarten en beheert de verzamelde spaarpunten van de kaarthouder. Voor deelname aan het GERRY WEBER
klantenkaartprogramma, dient de kaarthouder de algemene voorwaarden te accepteren.
Acceptatie van deze algemene voorwaarden vindt plaats door het aanvraagformulier te ondertekenen en af te geven of via online registratie. Uitsluitend personen van 18 jaar en ouder en woonachtig in het deelnemende land, zijn bevoegd om een aanvraag te doen voor de GERRY WEBER klantenkaart. De deelname is kosteloos. De GERRY WEBER klantenkaart blijft eigendom van GERRY WEBER. De klantenkaart is niet overdraagbaar en mag uitsluitend worden gebruikt door de kaarthouder. Veranderingen van gegevens dienen onmiddellijk gemeld te worden aan het GERRY WEBER klantenkaart service center. De kaarthouder kan veranderingen van de persoonsgegevens zelfstandig wijzigen via
www.gerry-weber-shop.nl/klantenkaart bewerken.

Spaarpunten en geldigheid

Voor iedere aankoop met een geldige GERRY WEBER klantenkaart aan de kassa van een deelnemend filiaal of een aankoop afkomstig van de GERRY WEBER online shop met vermelding van het klantenkaartnummer, worden GERRY WEBER spaarpunten ter waarde van 1% van het aankoopbedrag bij het persoonlijke klantennummer bijgeschreven. In geval van retour van goederen, worden de desbetreffende spaarpunten weer van de klantenkaart verwijderd. GERRY WEBER spaarpunten die niet binnen 18 maanden na de aankoopdatum worden omgezet in vouchers (zie hiervoor paragraaf 3), komen te vervallen. Een GERRY WEBER spaarpunt vertegenwoordigt een waarde van 0,01 euro. Overschrijving of overdracht van de door de kaarthouder verzamelde GERRY WEBER spaarpunten aan derden is niet mogelijk. Bij aankoop in de online shop, worden de spaarpunten per orderbevestiging via e-mail weergegeven. De actuele status van de puntenstand is eventueel zichtbaar op www.gerryweber-shop.nl/ klantenkaart.

Vouchers of inwisselen van de GERRY WEBER spaarpunten

Voor minstens 500 verzamelde GERRY WEBER spaarpunten, waarvan de 18 maanden niet zijn verstreken, krijgt de kaarthouder een gepersonaliseerde voucher toegestuurd met de waarde van de verzamelde spaarpunten. GERRY WEBER controleert regelmatig de klantenkaart accounts op minstens 500 verzamelde spaarpunten en stuurt op grond hiervan een gepersonaliseerde voucher. De gepersonaliseerde voucher is alleen inwisselbaar bij de deelnemende filialen op vertoon van de persoonlijke klantenkaart. De gepersonaliseerde voucher, die gekoppeld is aan de persoonlijke klantenkaart, kan eventueel in de online shop gebruikt worden. GERRY WEBER spaarpunten zijn geldig gedurende 18 maanden. Na 18
maanden worden de spaarpunten verwijderd van de klantenkaart account. De gepersonaliseerde voucher is geldig gedurende 12 maanden na uitgifte. Uitbetaling in contanten of deel inwisseling is niet mogelijk.

Toelichting van de basis-voordelen en exclusieve-voordelen

Na aanmelding van de klantenkaart, ontvangt de kaarthouder een welkomstvoucher. Deze zal per post of e-mail verzonden worden. Daarnaast ontvangt de kaarthouder regelmatig informatie overproducten, collecties, promoties, evenementen en de puntenstand. Indien de kaarthouder een e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt de kaarthouder deze informatie mogelijk via e-mail. Door ondertekening verklaart de kaarthouder akkoord te gaan met het feit dat GERRY WEBER en door haar aangewezen derden gebruik maken van en inzage hebben in de persoonsgegevens en aankoopgegevens, zoals klantnummer, tijd en plaats van kaartgebruik, aangeschafte goederen Algemene voorwaarden deelname GERRY WEBER klantenkaart (incl. stukprijs en totale prijs), betaling, totaal verzamelde punten,
deelname aan acties en het gebruik van vouchers. Bovendien verklaart de kaarthouder door ondertekening, akkoord te gaan dat GERRY WEBER handelend volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, informatie van de GERRY WEBER klantenkaart mag gebruiken voor advertenties en reclame die is afgestemd op interesses van de kaarthouder en voor intern onderzoek. Deze deelname kan ieder moment ingetrokken worden bij het GERRY WEBER klantenkaart service center waarna de voordelen van de klantenkaart komen te vervallen.

Verlies van de kaart

Bij verlies of diefstal van de GERRY WEBER klantenkaart, kan de kaarthouder een vervangende klantenkaart aanvragen bij het GERRY WEBER klantenkaart service center. De eerste vervangende klantenkaart is geheel gratis. Bij een tweede vervangende klantenkaart heeft GERRY WEBER het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen. Reeds verzamelde punten worden voortgezet. Misbruik van de GERRY WEBER klantenkaart kan gemeld worden bij het GERRY WEBER klantenkaart service center.

Opzegging en beëindiging

Annulering en opzegging van de deelname aan het GERRY WEBER klantenkaartprogramma kan te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging worden beëindigd door een schriftelijke opzegging naar het GERRY WEBER klantenkaart service center. GERRY WEBER heeft het recht de overeenkomst van de klantenkaart te beëindigen zonder opgave van reden met een opzegtermijn van 3 maanden. Het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen wegens een dringende oorzaak blijft ongewijzigd. Iedere opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Na aankondiging van het beëindigen van de overeenkomst is het de kaarthouder niet toegestaan de GERRY WEBER klantenkaart te gebruiken. Bij beëindiging en opzegging door de kaarthouder of GERRY WEBER zullen de verzamelde punten aangeboden worden in de vorm van een gepersonaliseerde voucher indien de verzamelde spaarpunten minimaal 500 punten bedragen. Bij minder dan 500 verzamelde spaarpunten is er geen aanspraak op een voucher en komen de gespaarde punten te vervallen. Wijzigingen van het GERRY WEBER klantenkaartprogramma of de algemene voorwaarden GERRY WEBER heeft het recht om het GERRY WEBER klantenkaartprogramma en de algemene voorwaarden te wijzigen. Dit geldt in het bijzonder voor aanpassingen die noodzakelijk zijn vanwege wijziging van de wettelijke voorschriften of aanpassingen die noodzakelijk zijn in het belang van een eenvoudigere of veiligere verwerking (met name voor de preventie van misbruik). GERRY WEBER zal de
kaarthouder minstens twee maanden voorafgaande aan de wijzigingen van de algemene voorwaarden schriftelijk van de wijziging op de hoogte stellen. Tenzij er sprake is van een directe opzegging. Indien de kaarthouder een e-mailadres heeft opgegeven, ontvangtde kaarthouder deze informatie mogelijk via e-mail. De wijzigingen worden geacht te zijn goedgekeurd indien de kaarthouder niet binnen zes weken na ontvangst van de schriftelijke mededeling, de deelname aan het GERRY WEBER klantenkaart programma beëindigt. In geval van beëindiging als gevolg van de wijzigingen van de algemene voorwaarden zullen de verzamelde spaarpunten in een vorm van een gepersonaliseerde voucher worden aangeboden. Uitbetaling in contanten is niet mogelijk.

Varia

Voor vragen kunt u terecht bij de GERRY WEBER klantenkaart service center:

GERRY WEBER klantenkaart service center
P.O. Box 7002
3109 AA Schiedam

Servicenummer 040 7980087 (lokaaltarief, plus eventueel extrakosten bij het gebruik van een mobiele telefoon, ma tot vr van 8 tot 20 uur) E-mail: klantenkaart@gerryweber-shop.nl

Deelname

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit de klantenkaartovereenkomst tussen GERRY WEBER RETAIL BV, Postbus 69199, 1060 CG Amsterdam, Nederland (hierna te noemen GERRY WEBER) en de eindgebruiker (hierna kaarthouder te noemen ). GERRY WEBER exploiteert de GERRY WEBER klantenkaarten en beheert de verzamelde spaarpunten van de kaarthouder. Voor deelname aan het GERRY WEBER
klantenkaartprogramma, dient de kaarthouder de algemene voorwaarden te accepteren.
Acceptatie van deze algemene voorwaarden vindt plaats door het aanvraagformulier te ondertekenen en af te geven of via online registratie. Uitsluitend personen van 18 jaar en ouder en woonachtig in het deelnemende land, zijn bevoegd om een aanvraag te doen voor de GERRY WEBER klantenkaart. De deelname is kosteloos. De GERRY WEBER klantenkaart blijft eigendom van GERRY WEBER. De klantenkaart is niet overdraagbaar en mag uitsluitend worden gebruikt door de kaarthouder. Veranderingen van gegevens dienen onmiddellijk gemeld te worden aan het GERRY WEBER klantenkaart service center. De kaarthouder kan veranderingen van de persoonsgegevens zelfstandig wijzigen via
www.gerry-weber-shop.nl/klantenkaart bewerken.

Spaarpunten en geldigheid

Voor iedere aankoop met een geldige GERRY WEBER klantenkaart aan de kassa van een deelnemend filiaal of een aankoop afkomstig van de GERRY WEBER online shop met vermelding van het klantenkaartnummer, worden GERRY WEBER spaarpunten ter waarde van 1% van het aankoopbedrag bij het persoonlijke klantennummer bijgeschreven. In geval van retour van goederen, worden de desbetreffende spaarpunten weer van de klantenkaart verwijderd. GERRY WEBER spaarpunten die niet binnen 18 maanden na de aankoopdatum worden omgezet in vouchers (zie hiervoor paragraaf 3), komen te vervallen. Een GERRY WEBER spaarpunt vertegenwoordigt een waarde van 0,01 euro. Overschrijving of overdracht van de door de kaarthouder verzamelde GERRY WEBER spaarpunten aan derden is niet mogelijk. Bij aankoop in de online shop, worden de spaarpunten per orderbevestiging via e-mail weergegeven. De actuele status van de puntenstand is eventueel zichtbaar op www.gerryweber-shop.nl/ klantenkaart.

Vouchers of inwisselen van de GERRY WEBER spaarpunten

Voor minstens 500 verzamelde GERRY WEBER spaarpunten, waarvan de 18 maanden niet zijn verstreken, krijgt de kaarthouder een gepersonaliseerde voucher toegestuurd met de waarde van de verzamelde spaarpunten. GERRY WEBER controleert regelmatig de klantenkaart accounts op minstens 500 verzamelde spaarpunten en stuurt op grond hiervan een gepersonaliseerde voucher. De gepersonaliseerde voucher is alleen inwisselbaar bij de deelnemende filialen op vertoon van de persoonlijke klantenkaart. De gepersonaliseerde voucher, die gekoppeld is aan de persoonlijke klantenkaart, kan eventueel in de online shop gebruikt worden. GERRY WEBER spaarpunten zijn geldig gedurende 18 maanden. Na 18
maanden worden de spaarpunten verwijderd van de klantenkaart account. De gepersonaliseerde voucher is geldig gedurende 12 maanden na uitgifte. Uitbetaling in contanten of deel inwisseling is niet mogelijk.

Toelichting van de basis-voordelen en exclusieve-voordelen

Na aanmelding van de klantenkaart, ontvangt de kaarthouder een welkomstvoucher. Deze zal per post of e-mail verzonden worden. Daarnaast ontvangt de kaarthouder regelmatig informatie overproducten, collecties, promoties, evenementen en de puntenstand. Indien de kaarthouder een e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt de kaarthouder deze informatie mogelijk via e-mail. Door ondertekening verklaart de kaarthouder akkoord te gaan met het feit dat GERRY WEBER en door haar aangewezen derden gebruik maken van en inzage hebben in de persoonsgegevens en aankoopgegevens, zoals klantnummer, tijd en plaats van kaartgebruik, aangeschafte goederen Algemene voorwaarden deelname GERRY WEBER klantenkaart (incl. stukprijs en totale prijs), betaling, totaal verzamelde punten,
deelname aan acties en het gebruik van vouchers. Bovendien verklaart de kaarthouder door ondertekening, akkoord te gaan dat GERRY WEBER handelend volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, informatie van de GERRY WEBER klantenkaart mag gebruiken voor advertenties en reclame die is afgestemd op interesses van de kaarthouder en voor intern onderzoek. Deze deelname kan ieder moment ingetrokken worden bij het GERRY WEBER klantenkaart service center waarna de voordelen van de klantenkaart komen te vervallen.

Verlies van de kaart

Bij verlies of diefstal van de GERRY WEBER klantenkaart, kan de kaarthouder een vervangende klantenkaart aanvragen bij het GERRY WEBER klantenkaart service center. De eerste vervangende klantenkaart is geheel gratis. Bij een tweede vervangende klantenkaart heeft GERRY WEBER het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen. Reeds verzamelde punten worden voortgezet. Misbruik van de GERRY WEBER klantenkaart kan gemeld worden bij het GERRY WEBER klantenkaart service center.

Opzegging en beëindiging

Annulering en opzegging van de deelname aan het GERRY WEBER klantenkaartprogramma kan te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging worden beëindigd door een schriftelijke opzegging naar het GERRY WEBER klantenkaart service center. GERRY WEBER heeft het recht de overeenkomst van de klantenkaart te beëindigen zonder opgave van reden met een opzegtermijn van 3 maanden. Het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen wegens een dringende oorzaak blijft ongewijzigd. Iedere opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Na aankondiging van het beëindigen van de overeenkomst is het de kaarthouder niet toegestaan de GERRY WEBER klantenkaart te gebruiken. Bij beëindiging en opzegging door de kaarthouder of GERRY WEBER zullen de verzamelde punten aangeboden worden in de vorm van een gepersonaliseerde voucher indien de verzamelde spaarpunten minimaal 500 punten bedragen. Bij minder dan 500 verzamelde spaarpunten is er geen aanspraak op een voucher en komen de gespaarde punten te vervallen. Wijzigingen van het GERRY WEBER klantenkaartprogramma of de algemene voorwaarden GERRY WEBER heeft het recht om het GERRY WEBER klantenkaartprogramma en de algemene voorwaarden te wijzigen. Dit geldt in het bijzonder voor aanpassingen die noodzakelijk zijn vanwege wijziging van de wettelijke voorschriften of aanpassingen die noodzakelijk zijn in het belang van een eenvoudigere of veiligere verwerking (met name voor de preventie van misbruik). GERRY WEBER zal de
kaarthouder minstens twee maanden voorafgaande aan de wijzigingen van de algemene voorwaarden schriftelijk van de wijziging op de hoogte stellen. Tenzij er sprake is van een directe opzegging. Indien de kaarthouder een e-mailadres heeft opgegeven, ontvangtde kaarthouder deze informatie mogelijk via e-mail. De wijzigingen worden geacht te zijn goedgekeurd indien de kaarthouder niet binnen zes weken na ontvangst van de schriftelijke mededeling, de deelname aan het GERRY WEBER klantenkaart programma beëindigt. In geval van beëindiging als gevolg van de wijzigingen van de algemene voorwaarden zullen de verzamelde spaarpunten in een vorm van een gepersonaliseerde voucher worden aangeboden. Uitbetaling in contanten is niet mogelijk.

Varia

Voor vragen kunt u terecht bij de GERRY WEBER klantenkaart service center:

GERRY WEBER klantenkaart service center
P.O. Box 7002
3109 AA Schiedam

Servicenummer 040 7980087 (lokaaltarief, plus eventueel extrakosten bij het gebruik van een mobiele telefoon, ma tot vr van 8 tot 20 uur) E-mail: klantenkaart@gerryweber-shop.nl